Cisionin asiakkaana (myös Trendkiten, joka on Cision alusta) vastaanotat yhteystietoja ja muuta henkilökohtaista dataa vaikuttajista ja toimittajista. Voit käyttää näitä tietoja kontaktoidaksesi toimittajia ja vaikuttajia.

Jotta olisimme varmoja, että kaikki oleellinen tieto yksityisyyssuojasta on myös vaikuttajien saatavilla, täytyy sinun varmistaa, että Cision ja/tai Trendkite (Cision-alusta) on määritelty vaikuttajatietolähteenä omassa julkisessa yksityisyydensuojaperiaatteessanne. Teidän tulee myös tarjota linkki Cisionin GDPR-sivustolle: https://gdpr.cision.fi

Käyttäessänne mitä tahansa Cisionin alustoista, tulee teidän myös varmistaa, että noudatatte kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, varsinkin niitä, jotka liittyvät roskapostiin, yksityisyyteen ja tietosuojaan, mukaan lukien, mutta ei rajoitettuna a) EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (2002/58/EC) transponoituna jokaiseen EU jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön, ajoittain vaihdettuna tai korvattuna b) EU:n Yleinen Tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679) (GDPR); ja c) soveltuvissa osin laajennettuna, muidenkin maiden yksityisyydensuojalakeihin EEA:n ulkopuolella.